Privacyverklaring FC Opijnen


Wij vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Wij zijn gebonden aan en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG” ook wel bekend als de General Data Protection Regulation 2016/679 van 27 april 2016 of “GDPR”). Wij respecteren de privacy van onze bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en van een ieder die onze websites of facebookpagina bezoekt.


Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen u zoveel mogelijk informeren, uw privacy respecteren en u controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en wat u met ons deelt.


Contactgegevens

Bedrijfsnaam: FC Opijnen

E-mail: info@fcopijnen.nl

Website: www.fcopijnen.nl


Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe?

We verzamelen en verwerken momenteel de volgende informatie:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Foto’s en opnames;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt;


Informatie die u ons verstrekt

Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u

 • Deelneemt aan een evenement of activiteit;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze jaarmarkt;
 • Logo’s (sponsoren);
 • Van onze vertrouwde dienstverleners om de gevraagde goederen en/of diensten te leveren;


➢ Om je vitale belangen te beschermen

Als u zich onwel voelt tijdens het evenement of activiteit en onze EHBO-er bezoekt, kan het zijn dat de hulpverlener extra persoonlijke informatie nodig heeft (bijv. medicijngebruik).


➢ Juridische doeleinden

We kunnen uw informatie gebruiken om ons in staat te stellen onze wettelijke rechten af te dwingen en/of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze vrijwilligers en/of andere derden te beschermen. Om uw gezondheid en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen, verwerken we alle gezondheids- of mobiliteitsinformatie die u ons verstrekt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Onder de AVG zijn de wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Uw uitdrukkelijke toestemming;
 2. De uitvoering van een overeenkomst;
 3. Om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 4. Om vitale belangen te beschermen;
 5. Deelname aan een evenement of activiteit;
 6. Een gerechtvaardigd belang.


Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

We delen deze informatie met:

 • Alle derden en overheidsinstellingen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze wettelijke rechten af te dwingen;
 • Alle bezoekers van onze website/facebookpagina (bijv. foto’s).


Voor het eerste punt geldt dat voordat we uw persoonlijke gegevens delen met externe partijen, eisen we dat deze een overeenkomst ondertekenen waarin wordt bevestigd dat uw gegevens veilig worden bewaard en, waar mogelijk, hen verplichten om op te treden in de hoedanigheid van gegevensverwerker. Dit betekent dat wij bepalen voor welk doel en de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt en dat de gegevensverwerker je gegevens alleen mag behandelen volgens de instructies en beveiligingsnormen die wij volgen.


Hoe beschermen wij je persoonsgegevens

We nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens zolang wij zaken doen te borgen. Technische waarborgen worden beheerd door onze webhosting (One.com) en zijn bijvoorbeeld beperkte toegang, encryptie en antivirussoftware.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden veilig opgeslagen op onze webhosting One.com.


Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van de identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek.