Huisreglement feestterrein Opijnens feest


Legitimatie

Wanneer daar aanleiding toe is, kan de organisatie of de beveiliging u vragen om uw legitimatiebewijs. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en beveiligingspersoneel.


Feestterrein

Onder het feestterrein wordt verstaan de gehele feestweide inclusief het gedeelte bij de kermis.


Drank

Jongeren van 18 jaar en ouder krijgen een afzonderlijke kleur polsband om alcohol te kunnen kopen en drinken. Er kan bij twijfel gevraagd worden om legitimatie. Jongeren onder de 18 jaar krijgen een afzonderlijke kleur polsband. Tevens staat op diverse locaties aangegeven binnen de feesttent dat alcohol beneden de 18 jaar niet wordt verstrekt aan deze personen. Het is tevens verboden eigen drank en glaswerk mee te nemen op het feestterrein. Deze zullen door de organisatie of beveiliging in beslag worden genomen. Bij overtredingen waarvoor de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen deze worden verhaald op de overtreder.


Consumpties

Consumpties in de feesttenten dienen te worden betaald met munten, verkrijgbaar bij de kassahokken in de feesttent. Deze munten zijn alleen geldig tijdens het Opijnens feest van dat betreffende jaar en kunnen buiten deze dagen om ook niet worden ingewisseld tegen geld.


Roken

Het is in de feesttent verboden te roken. Bij overtredingen waarvoor de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen deze worden verhaald op de overtreder.


Foto- en filmopnamen

Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie hiervoor en ook om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.


Hinderlijk gedrag

Hinderlijk gedrag door overmatig alcoholgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiliging) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering van het feestterrein. Bedreiging, mishandeling en intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.


Drugs, wapens en andere zaken

Personen in het bezit en/of onder invloed van drugs zal de toegang tot het feestterrein worden geweigerd. Binnen het feestterrein is het verboden om drugs te gebruiken en/of te dealen. Tevens is in het bezit zijn van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, niet toegestaan op het feestterrein.

Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drugs van toepassing.


Ontzeggingen

Constatering van overtreding van een van deze artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het betreden van het feestterrein voor de rest van het evenement betekenen.


Aansprakelijkheid

Stichting Feest Comité Opijnen organisator en hoofdvergunninghouder van het evenement, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers of hun bezittingen. Het betreden van het feestterrein en deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico.


Overige bepalingen

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.